Verdiensten

Natuurlijk wil je weten hoeveel je kan verdienen.


De overhead bij Gigakids is gelukkig laag. Daarom kunnen we onze cursusleiders een uitstekende beloning aanbieden voor het werk dat ze doen.


Hoeveel je verdient wordt bepaalt door (1) je inkomsten, (2) je kosten.  


1. Je inkomsten

Je inkomsten hangen af van de prijs die je vraagt voor een cursus, en het aantal kinderen dat je lesgeeft. 


Een GigaKids typecursus in een school in Deventer

Een GigaKids cursus in een school in Deventer


De prijs van een  typecursus ligt niet vast, maar wordt door de cursusleider bepaald (hiervoor is gekozen omdat de kosten per cursusleider verschillen: soms kan je bijvoorbeeld een computerlokaal op school gratis gebruiken, en soms moet je ergens een zaal huren). 


In de praktijk ligt de prijs van een Gigakids typecursus tussen € 125 en € 145.


is er een goede reden waarom je van deze richtlijn af wilt wijken, dan overleg je dat met ons. We willen niet de naam krijgen dat Gigakids een hele dure typecursus is. 


2. Je kosten

De kosten die je als cursusleider maakt zijn beperkt:


  • De zaalhuur (maar soms is de zaal gratis),
  • Enkele kleine prijsjes voor als je een type-uitdaging organiseert (denk aan pennen of gummetjes),
  • Je reiskosten (zal meestal ook erg mee vallen).


Het promotiemateriaal (zoals de Gigakids flyers die je uit kan delen in een klas) krijg je gratis van ons. Ook de diploma’s die je uitdeelt als de kinderen geslaagd zijn, zijn gratis.


Kinderen met hun GigaKids typediploma

Kinderen met hun GigaKids typediploma


Voor de codes die de kinderen nodig hebben om in te loggen op de website, betaal je per kind € 28,50 (inclusief BTW). 


Met het geld dat zo bij Gigakids binnenkomt, kunnen we het typeprogramma onderhouden en verbeteren. Dit o.a. naar aanleiding van de feedback van onze cursusleiders.


Resultaat

Het eindresultaat is dat cursusleiders bij ons relatief veel kunnen verdienen. Iets dat typeles geven met Gigakids extra aantrekkelijk maakt.


Hier volgen twee, veel voorkomende, praktijkvoorbeelden.


Voorbeeld 1: Jose

Jose geeft twee keer per jaar een typeles op de school van haar kinderen. Ze geeft dan 13 donderdagmiddagen les (van 15.00 tot 15.45), met elke keer 10 kinderen in een groep (de maximale groepsgrootte is 15, en 10 kinderen in een groep is een gemiddeld aantal).


Ze heeft geluk en mag het computerlokaal gratis gebruiken, en ze woont dicht bij school. Ze heeft wat kleine prijsjes gekocht voor de kinderen die ze les geeft (doosjes rozijnen, kleurpotloden, etc). Samen kosten die ongeveer € 15 per cursus.


Om de lessen voor te bereiden (o.a. in het online-programma kijken welke kinderen onvoldoende oefenen) heeft ze ongeveer 1 uur per week nodig. In totaal is ze ongeveer 2 uur per week met Gigakids bezig (of 52 uur in totaal voor de 26 weken dat ze lesgeeft).


De kinderen betalen Jose € 130 voor de typecursus.Wat Jose verdient met het geven van een GigaKids typecursus


De tabel laat zien dat Jose ongeveer € 2000 verdient (het zal van haar persoonlijke situatie afhangen hoeveel belasting ze daarover moet betalen). Wat betekent, met de ongeveer 52 uur dat ze werkt, dat haar bruto uurloon ongeveer € 38,50 is.Voorbeeld 2: Marianne

Marianne geeft 1 keer per jaar de Gigakids typeles in de bibliotheek van de plaats waar ze woont. Ze huurt woensdagmiddag een zaal waar 10 PCs met internetverbinding staan, en geeft 4 groepen les.  Groep 1 begint om 13.30, Groep 2 om 14.30, Groep 3 om 15.30 en Groep 4 om 16.30. Marianne is rond 17.15 klaar.


Ze betaalt de bibliotheek € 65 per middag voor de zaalhuur. En ze koopt zo nu en dan wat kleine prijsjes voor de 4 groepen die ze les geeft (in totaal ongeveer € 15 per groep).


Om de lessen voor te bereiden (o.a. in het online-programma kijken welke kinderen onvoldoende oefenen) heeft ze ongeveer 1,5 uur per week nodig. In totaal is dat ongeveer 6 uur per week (of 78 uur in totaal voor de 13 weken dat ze lesgeeft).


De kinderen betalen Marianne € 145 voor de typecursus.Wat Marianne verdient met het geven van een GigaKids typecursus


De tabel laat zien dat Marianne ongeveer € 3757 verdient (het zal van haar persoonlijke situatie afhangen hoeveel belasting ze daarover moet betalen). Wat betekent, met de ongeveer 78 uur dat ze werkt, dat haar bruto uurloon ongeveer € 48,00 is.


Hoe nu verder?

We hopen dat je enthousiast geworden bent over de mogelijkheden die Gigakids je biedt.


Wil je een kennismakingsgesprek aanvragen, en snel aan de slag?Wil je er nog eens rustig over nadenken, vraag dan het gratis rapport aan waarin alles nog eens uitgelegd wordt:


Naar het gratis rapport